Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est al NATO în România

Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est al NATO în România

Parlamentul României a adoptat joi, 18 iunie, în ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților, Hotărârea pentru înființarea Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est (Headquarters Multinational Corps South-East – HQ MNC-SE) în garnizoana Sibiu, cu dislocare temporară în garnizoana Bucureşti.

Hotărârea Parlamentului a fost adoptată ca răspuns la solicitarea, în acest sens, a ministrului Apărării Naționale, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în conformitate cu prevederile Legii nr.291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României, actualizată și la propunerea Președintelui României adresată Parlamentului României.

Context:

Pe fondul modificării radicale a mediului internaţional de securitate, la Summit-ul NATO de la Bruxelles, din luna iunie 2018, una dintre deciziile cele mai importante adoptate a vizat adaptarea Structurii de Comandă a NATO, reliefând importanţa strategică a regiunii Mării Negre, pentru securitatea spaţiului euro-atlantic şi necesitatea creşterii prezenţei aliate înaintate în această regiune.

În contextul modificării radicale a mediului internațional de securitate și în baza angajamentelor internaționale asumate de România, țara noastră a prezentat o ofertă de constituire pe teritoriul național a unei capabilități multinaționale de comandă și control în domeniul terestru – HQ MNC-SE, care va fi pusă la dispoziția NATO, ca element integrator al planurilor naționale și aliate de apărare.

„Inițiativa României a fost apreciată la nivelul NATO și acceptată de aliați, reliefând astfel importanţa strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea spaţiului euroatlantic şi necesitatea creşterii prezenţei aliate înaintate în această regiune. Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est va contribui la întărirea posturii de descurajare şi apărare a flancului estic al NATO şi va conferi coerenţă lanţului de comandă şi control în plan regional,” a declarat ministrul apărării naționale, Nicolae-Ionel Ciucă.

Potrivit scrisorii trimise Parlamentului de către şeful statului, “în aceste condiţii, precum şi în baza angajamentelor internaţionale asumate de România, ţara noastră s-a oferit să constituie pe teritoriul naţional o capabilitate multinaţională de comandă şi control în domeniul terestru - Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est (HQ MNC-SE) care va fi pusă la dispoziţia NATO ca element integrator al planurilor naţionale şi aliate de apărare, propunere aprobată de Consiliul Nord-Atlantic în luna iunie 2019".

Textul hotărârii Parlamentului:

“Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă înființarea pe teritoriul României a Comandamentului Corpului Multinaţional de Sud-Est sub denumirea Headquarters Multinational Corps South-East (HQ MNC-SE), cu indicativ de unitate militară pe teritoriul României, în garnizoana Sibiu, cu dislocare temporară în garnizoana Bucureşti, în următoarele condiții:

a) comandamentul va avea statut de comandament militar internațional, subordonat pe linie de comandă unui comandament aliat, în afara structurii naționale de comandă și control;

b) organizarea, funcționarea, încadrarea cu personal, administrarea, sprijinul națiunii gazdă, precum și alte detalii necesare îndeplinirii misiunii Comandamentului Corpului Multinaţional de Sud-Est se stabilesc prin înțelegeri încheiate de către Ministerul Apărării Naționale din #România cu autoritățile militare NATO și statele aliate participante;

c) pe timpul funcționării pe teritoriul României, după activare, a Comandamentului Corpului Multinaţional de Sud-Est și personalul acestuia beneficiază de prevederile protocolului privind statutul comandamentelor militare internaționale, înființate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris,la 28 august 1952 și ale Acordului dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forțelor lor, semnat la #Londra la 19 iunie 1951, la care România a aderat prin Legea nr. 362/2004, de prevederile Memorandumului de Înțelegere (MOU) dintre Guvernul României și Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare privind acordarea sprijinului națiunii gazdă pentru executarea operațiilor și exercițiilor NATO, semnat la #Mons, Belgia la 6 aprilie 2006, respectiv la 10 aprilie 2006, precum și de prevederile Acordului suplimentar la Protocolul de la #Paris dintre Guvernul României și Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la #Bruxelles la data de 2 decembrie, ratificat prin Legea nr. 126/2016;

d) dislocarea Comandamentului Corpului Multinaţional de Sud-Est la misiuni în afara teritoriului statului român se va executa la ordinul autorităților militare NATO.

Această Hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și Senat în ședința comună din 18 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată”.