Obiectivele noastre

Obiectivele noastre

 

Asociația Casa Mării Negre (CMN) a fost înființată în iulie 2017 în Constanța, în calitate de think-tank pentru analiză și predicție politică în zona extinsă a Mării Negre – singurul think-tank geopolitic românesc care activează pe litoralul pontic.

CMN este o organizație nonguvernamentală, non-profit, de cercetare geopolitică dedicată elaborării de analize strategice și soluții politice care pot sprijini factorii de decizie din țările spațiului extins al Mării Negre în procesele de consolidare a încrederii reciproce în regiune și de menținere a stabilității și securității regiunii, un think-tank românesc pentru geopolitică și strategie ale cărui activități pot fi împărțite în patru domenii: cercetarea, organizarea de evenimente și reuniuni periodice, editarea unor publicații de profil și instruire.

CMN a fost înființată și este condusă de dr. Dorin Popescu, fost diplomat român.

Asociația acționează ca un think-tank pentru politici publice în regiunea extinsă a Mării Negre și ca un catalizator al proiectelor de consolidare a dialogului inter-etnic și interreligios în această regiune.

Regiunea extinsă a Mării Negre este principalul domeniu de interes și competențe pentru CMN. Asociația noastră are drept scop creșterea nivelului de dialog și cooperare în această regiune. Obiectivele noastre principale sunt discutarea și analizarea principalelor provocări și oportunități din regiune, precum și crearea unor diferite platforme de dialog și comunicare între oficiali și experți din toate țările regiunii – Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, Turcia, Ucraina, România, Rusia, precum și din alte state membre ale UE active în regiunea extinsă a Mării Negre.

Alte obiective conexe vizează promovarea și sprijinirea politicilor publice la nivel național și regional, precum și în zona extinsă a Mării Negre, prin proiecte și inițiative tematice, realizarea de studii și analize geopolitice pentru zona extinsă a Mării Negre, utile comunității locale, precum și autorităților centrale și locale, promovarea patrimoniului cultural și a specificității culturale a zonei extinse a Mării Negre, elaborarea și derularea de proiecte culturale strategice (de impact în plan național și regional), stimularea dialogului interreligios în această regiune.

CMN este o organizație de cercetare și totodată o platformă științifică pentru studii sectoriale în următoarele domenii: relații internaționale, studii externe și de securitate, integrare europeană și euro-atlantică, științe regionale (regiunea extinsă a Mării Negre). CMN este orientată spre analizarea provocărilor la adresa politicii externe și securității naționale cu care se confruntă România și celelalte țări din regiunea extinsă a Mării Negre; organizația noastră vizează educarea publicului, profesorilor, studenților și promovarea de idei și concepte care pot sprijini interesele naționale ale României, bazate pe o perspectivă geopolitică nepartizană.

Asociația este dedicată prioritar experților, diplomaților, cadrelor universitare, studenților interesați de relațiile internaționale și de politica externă, în special în zona extinsă a Mării Negre.

CMN publică periodic analize independente, nepartizane și sinteze media și multimedia ale evenimentelor relevante. CMN își propune să editeze monografii, publicații, studii și articole, să organizeze diverse conferințe, seminarii, ateliere, work-shop-uri. Asociația noastră este implicată în identificarea granturilor relevante și executarea unor proiecte de cercetare în domeniile de competență. În acest sens, CMN menține relații de colaborare și parteneriat cu diferite organizații profesionale partenere.

Programul de stagiatură al BSH este conceput pentru a oferi stagiarilor o experiență preliminară de lucru în cadrul unui think-tank geopolitic. CMN încearcă să ofere acestora o experiență reciproc avantajoasă, oferind stagiarilor posibilitatea de a lucra împreună cu un expert în domeniul ales, în sediile proprii ale Asociației. Studenții și absolvenții instituțiilor de învățământ superior sunt bineveniți la programul de stagiatură/internship al Asociației.

Asociația încurajează totodată participarea activă a tinerilor intelectuali din Dobrogea la proiecte de impact ce pot consolida profilul geopolitic și cultural al Dobrogei în plan național, regional și internațional.