Rada Supremă ucraineană va adopta la 7 februarie a.c. modificări constituționale privind cursul strategic spre UE și NATO

Rada Supremă ucraineană va adopta la 7 februarie a.c. modificări constituționale privind cursul strategic spre UE și NATO

La 7 februarie a.c., Rada Supremă a Ucrainei va examina în a doua lectură proiectul de lege privind modificarea Constituției care presupune consfinţirea cursului strategic al ţării spre UE și NATO. Pentru adoptarea acestuia, este necesară o majoritate constituțională de peste 300 de voturi.  

În primă lectură, plenul Radei Supreme a susținut, la 22 noiembrie 2018, proiectul legislativ menționat – proiectul Legii nr. 9037 “Cu privire la introducerea de modificări la Constituția Ucrainei” (privind cursul strategic al statului către obținerea de statut de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene și NATO) – cu votul a 311 deputați ai poporului.

Principalele modificări propuse Constituției prevăd: introducerea, în preambulul textului Constituției, în cel de-al cincilea paragraf, a sintagmei “... și confirmând identitatea europeană a poporului ucrainean, precum și ireversibilitatea cursului de integrare europeană și euroatlantică”; introducerea de prevederi suplimentare privind atribuțiile Președintelui Ucrainei, Radei Supreme și Guvernului Ucrainei pe linia politicii strategice a Ucrainei de aderare la Ucraina și NATO (se modifică parțial punctul 5 al art. 85 privind atribuțiile Radei Supreme, după cum urmează: "5) definirea fundamentelor politicii interne și externe, punerea în aplicare a cursului strategic al statului de a dobândi statutul de membru deplin al Ucrainei în Uniunea Europeană și în Organizația Tratatului Atlanticului de Nord"; se completează articolul 102 privind atribuțiile președintelui țării cu partea a treia după cum urmează: "Președintele Ucrainei este garantul punerii în aplicare a cursului strategic al statului pentru dobândirea calității de membru cu drepturi depline al Ucrainei în Uniunea Europeană și în Organizația Tratatului Atlanticului de Nord"; articolul 116 privind atribuțiile Guvernului Ucrainei se completează cu clauza 11 după cum urmează: "11) asigură punerea în aplicare a cursului strategic al statului pentru dobândirea calității de membru cu drepturi depline al Ucrainei în Uniunea Europeană și în Organizația Tratatului Atlanticului de Nord"), precum și excluderea din textul legii fundamentale a posibilității închirierii de către state sau entități străine a bazelor militare din Ucraina.

Proiectul legislativ a fost înaintat de către președintele țării, Petr Poroșenko. Chiar dacă modificarea Constituției este văzută ca fiind un instrument electoral al acestuia pentru obținerea unui nou mandat de șef de stat la alegerile de la 31 martie a.c., modificările constituționale propuse evidențiază un suport majoritar constituțional în Rada Supremă necesar continuării cursului european și euroatlantic al Ucrainei.