Limba română se întoarce acasă la Dumitrești

Limba română se întoarce acasă la Dumitrești

Potrivit portalului Deschide.md (www.deschide.md), la 10 iunie a.c., comunitatea istorică Dumitrești, raionul Chilia, regiunea Odesa, Ucraina, a luat decizia de a înlocui învăţământul în limba „moldovenească” cu învățământul în limba română. Cadrele didactice au discutat în acest sens cu părinții, aducând numeroase argumente de ordin istoric și lingvistic privind numele corect şi adevărat al limbii române: „Profesorii și părinții au avut curajul să spună – NU! „limbă moldovenească”, limbă primitivă, neevoluată, nerecunoscută în lume, impusă de conjuncturi politice! O decizie demnă de urmat pentru cei care cred în izbânda limbii române- limbă europeană, limbă de cultură la care au contribuit cu suflet genii ale literaturii şi civilizaţiei”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Centrului de Informare al României din Ismail.

În Școala din comunitate studiază cca 290 de elevi, dintre care 150 în clasele cu predare în limba ucraineană și 140 în clasele cu predare în limba română. Conform datelor publice, în regiunea Odesa ar exista 18 unități școlare cu predare în limba “moldovenească”.

Anterior, în decembrie 2019, reprezentanții mediului asociativ românesc din regiunea Odesa au solicitat într-o scrisoare deschisă Președintelui, Premierului și ministrului ucrainean de Externe să nu permită trecerea școlilor cu predare „în limba moldovenească” din anul 2020 la procesul de învățământ în limba ucraineană. Este solicitată demararea de urgență a procedurii de unificare a celor două programe școlare existente pentru școlile cu limba română de predare și, respectiv, pentru cele cu limba de predare „moldovenească”, prin renunțarea la glotonimul „limbă moldovenească” în școlile din regiunea Odesa. Ulterior, demersul colectiv al comunității românești din Sudul Basarabiei, regiunea Odesa, a continuat să fie susținut de tot mai multe instituții școlare și organizații non-guvernamentale, acestea fiind univoce în solicitarea lor către conducerea statului ucrainean, de a renunța odată și pentru totdeauna la glotonimul „limbă moldovenească” în școlile cu predare în limba română din regiunea Odesa.

Redăm textul scrisorii deschise menționate, din 12.12.2019, căreia i s-au adăugat ulterior numeroase alte organizații civice, unități școlare, lideri de opinie ai comunității românești din Ucraina etc (scrisoarea deschisă menționată a fost publicată integral, în premieră, de către Agenția Media BucPress din Cernăuți):

Către

PREȘEDINTELE UCRAINEI, DOMNUL VOLODYMYR ZELENSKYI

CABINETUL DE MINIȘTRI AL UCRAINEI

În atenția Domnului Prim-Ministru OLEKSII GONCIARUK

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL UCRAINEI,

În atenția Domnului Ministru VADYM PRYSTAYKO

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ȘTIINȚEI DIN UCRAINA,

În atenția Doamnei Ministru HANNA NOVOSAD

S C R I S O A R E  D E S C H I S Ă

Subsemnații, reprezentanți ai mediului asociativ românesc și ai cadrelor didactice, care predau în limba română în instituțiile școlare din regiunea Odesa,

având în vedere numeroasele demersuri, adresate pe parcursul ultimilor 20 de ani de reprezentanții comunităților autohtone românești din Ucraina privind necesitatea stringentă de unificare a programei de învățământ pentru instituțiile școlare cu predare în limba română din Ucraina, divizată în mod artificial începând cu anul 1998 de către Ministerul Educației și Științei în programă de învățământ pentru școlile cu predare în limba română pentru regiunile Transcarpatică și Cernăuți, și în limba ”moldovenească” în regiunea Odesa,

fiind îngrijorați de perspectiva alarmantă de trecere obligatorie la predarea în limba de stat, ucraineană, pentru școlile/clasele cu predare în așa-zisa limbă ”moldovenească” în raioanele sud-basarabene ale regiunii Odesa începând cu data de 01.09.2020, fără a se ține cont de Opiniile Comisiei de la Veneția asupra prevederilor Legii Educației, în special cele de la punctul 48, cu privire la persoanele, care se identifică drept moldoveni, a căror limbă este aceeași cu limba vorbită de minoritatea română, aceasta fiind limbă oficială a Uniunii Europene, fapt confirmat prin decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova din 05.12.2013, privind prevalarea dispozițiilor Declarației de Independență, în care limbă de stat este declarată limba română, față de textul actual al Constituției Republicii Moldova,

ținând cont de faptul că cetățenii ucraineni, care se identifică drept moldoveni în regiunea Cernăuți beneficiază de dreptul la învățământ în limba maternă, fiind instruiți în cadrul acelorași programe școlare cu cetățenii care se identifică drept români pe teritoriul aceleiași regiuni, mai exact – în limba română, iar pe teritoriul regiunii Odesa cetățenilor, care se identifică drept moldoveni li se impune în mod artificial studierea într-o limbă inexistentă, din punct de vedere științific – ”moldoveneasca”,

apreciind practicile Ministerului Educației și Științei începute în anul 2018, de a recomanda editarea manualelor pentru școlile naționale românești din Ucraina într-o formulă unică: ”PENTRU ȘCOLILE CU ÎNVĂȚĂMÂNTUL ÎN LIMBA ROMÂNĂ / MOLDOVENEASCĂ” și, respectiv, apreciind renunțarea la practicile multianuale ale editurilor de dublare și separare artificială a celor două variante de ediție (în marea majoritate manualele și dicționarele fiind identice),

salutând declarațiile recente ale Excelenței Sale, Domnul Oleksandr Bankov, Ambasador al Ucrainei în România, conform căruia, cităm:

• "PENTRU NOI NU EXISTĂ LIMBA MOLDOVENEASCĂ. CEI DIN ROMÂNIA ȘI MOLDOVA VORBESC O SINGURĂ LIMBĂ",

• ”ROMÂNII ȘI MOLDOVENII (din Ucraina) SUNT ÎMPĂRȚIȚI POLITIC”,

constatând, că de facto, în mod repetat, autoritățile Ucrainei și diplomații statului ucrainean, ai cărei cetățeni loiali sunt reprezentanții comunităților autohtone românești din regiunile limitrofe cu statele înrudite ale acestora, respectiv România și Republica Moldova, în Transcarpatia, Cernăuți și Odesa, recunosc existența unei singure limbi literare, și anume a limbii române, ca limbă oficială a celor două state vecine și prietene, dar și ca pe una din cele 28 de limbi oficiale ale UE, începând cu 1 ianuarie 2007,

S O L I C I T Ă M:

1. În perspectiva trecerii instituțiilor școlare de învățământ din Ucraina cu predarea în limbile minoritare non-UE (”moldoveneasca”) la limba ucraineană de predare începând cu 1 septembrie 2020, pentru a preveni iminentele consecințe discriminatorii pe care le va crea acest proces față de școlile cu predare în una din limbile oficiale ale Uniunii Europene (româna), să fie respectate întocmai recomandările Comisiei de la Veneția privind Legea Educației, enunțate la punctul 48, cu privire la „persoanele, care se identifică drept moldoveni, a căror limbă este aceeași cu limba vorbită de minoritatea română, aceasta fiind limbă oficială a Uniunii Europene”, prin instituirea limbii române ca limbă de predare în actualele școli/clase cu predare în limba „moldovenească” din regiunea Odesa.

2. Să se demareze de urgență procedura de unificare a celor două programe școlare existente pentru școlile cu limba română de predare și, respectiv, pentru cele cu limba de predare ”moldovenească”, prin renunțarea la glotonimul ”limbă moldovenească” în școlile din regiunea Odesa, impus în mod artificial, în scop politic, acest glotonim fiind în realitate reminiscență de sorginte stalinistă/sovietică de dezbinare artificială a populației românofone din Ucraina.

Cu asigurări de întreaga noastră deschidere, în perspectiva unui dialog civilizat, în vederea asigurării respectării drepturilor cetățenilor românofoni din Ucraina,

Zinaida PINTEAC, Profesor Eminent al Învățământului Public din Ucraina, Președinte a Filialei raionale Sărata a Alianței Creștin-Democrate a Românilor din Ucraina (ACDRU)

Nicolae MOȘU, Președinte al Asociației Național-Culturale ”Valul lui Traian” a Românilor din raionul Tatarbunar

Petru ȘCHIOPU, Președinte al Filialei regionale Odesa a Alianței Creștin-Democrate a Românilor din Ucraina (ACDRU)

Maria POPESCU, Profesor pensionar de limbă și literatură română, Profesor Eminent al Învățământului Public din Ucraina, Membru fondator, Asociația Național-Culturală ”Basarabia” a Românilor din regiunea Odesa

Victor POPESCU, Fondator, Director artistic și Dirijor, Ansamblul Folcloric ”Dor Basarabean”, Casa de Cultură din Utkonosovka, raionul Ismail, Membru fondator, Asociația Național-Culturală ”Basarabia” a Românilor din regiunea Odesa

Mihail MECINEANU, Președinte al Asociației Cadrelor Didactice de Etnie Română din regiunea Odesa

Dr. Elena GOLOVANOV docent, lector universitar, profesor de limbă și literatură română, Universitatea Umanistă de Stat din Ismail”.