România promovează valorile europene la Cernăuți

România promovează valorile europene la Cernăuți

Potrivit Centrului Media BucPress, viitorul și prezentul Uniunii Europene au fost discutate la Cernăuți de un grup de experți români și ucraineni, reuniți în cadrul Conferinței științifice internaționale „Uniunea Europeană: prezent și viitor”.

Evenimentul a fost organizat de către Consulatul General al României la Cernăuți, în parteneriat cu Centrul Media BucPress, Centrul de Studii Românești din cadrul Universității Naționale din Cernăuți și Lectoratul de limbă română, cu prilejul preluării de către România a președinției semestriale la Consiliul UE.

La deschiderea lucrărilor conferinței au transmis mesaje de salut Irina Loredana Stănculescu, consul general al României la Cernăuți, Olga Sabețca, consilier al șefului Administrației Regionale de Stat Cernăuți, Tamara Marusik, prorectorul Universității Naționale „Iuri Fedkovici” din Cernăuți, Iuri Makar, șeful catedrei de relații internaționale din cadrul universității cernăuțene, Ștefan Purici, prorectorul universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, România.

Lucrările Conferinței științifice internaționale au fost moderate de Marin Gherman, președintele Centrului Media BucPress și Liubov Melniciuc, directorul Centrului de Studii Românești din Cernăuți.

Principalele teme prezentate în cadrul evenimentului:

- „România la granița răsăriteană a Uniunii Europene: responsabilități și riscuri” (prof. univ. dr. Ștefan Purici, prorectorul universității „Ștefan cel Mare” din Suceava);

- „Structura identității europene în spațiul politic al Uniunii Europene” (prof. univ. dr. Natalia Rotar, Universitatea Națională „Iuri Fedkovici” din Cernăuți);

- „Fărâmiţarea spectrului politic european, alegerile europarlamentare şi viitorul UE” (dr. Liviu Iancu, coordonator de proiecte „Eurocentrica”, București editor Europunkt);

- „Probleme actuale ale unei traduceri de calitate în contextul integrării europene a Ucrainei” (conf. univ. dr. Valentina Bogatyreț, Universitatea Națională „Iuri Fedkovyci” din Cernăuți);

- „UE – țintă a războiului informațional: probleme ale capitalului social prin hibridizare politică” (dr. Marin Gherman, președinte ale Centrului Media BucPress);

- „Experiența Austriei și obiectivele României la preluarea Președinției Consiliului Uniunii Europene” (dr. Mihaela Toader, cercetător la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc);

- „Influența relațiilor ruso-ucrainene asupra proceselor de (dez)integrare în UE” (conf. univ. dr. Natalia Neceaeva-Iuriiciuk, Universitatea Națională „Iuri Fedkovici” din Cernăuți);

- „Să (re)gândim Europa! Pe urmele lui Edgar Morin” (dr. Gina Puică, coordonatorul Lectoratului de limbă română);

- „Nivelul de cunoaștere de către ucraineni a structurilor UE și atitudinea populației față de integrarea europeană (exemplul regiunii Cernăuți)” (conf. univ. dr. Liubov Melniciuc, Universitatea Națională „Iuri Fedkovici” din Cernăuți);

- „Dialogul interreligios la nivelul Uniunii Europene. Valențe geopolitice” (drd. Ionel Ivan, ministru consilier la Consulatul General al României la Cernăuți).

„Consulatul General al României la Cernăuți a organizat această conferință științifică internațională anume pentru ca Ucraina și România să împărtășească aceleași valori europene”, a afirmat consulul general Irina Loredana Stănculescu. În prelegerea sa, doamna Irina Loredana Stănculescu a evocat importanţa acestui eveniment şi a valorilor europene propriu-zise în contextul preluării de către România a președinției Consiliului UE. La rândul său, prof. univ. dr. Ştefan Purici a evidențiat relaţiile de parteneriat dintre Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava şi instituţiile de învăţământ din regiunea Cernăuţi în contextul european.

Importanța acestor dezbateri de la Cernăuți, cu participarea unor experți de valoare din România și Ucraina, pe teme ce privesc Uniunea Europeană, prezentul și viitorul acestei comunități internaționale, semnificația valorilor europene și exemplul României pentru statul ucrainean, este cu atât mai actuală în contextul consolidării constituționale a cursului european al Ucrainei și totodată în contextul exercitării, în premieră de către București, a unei președinții semestriale rotative a Consiliului UE care poate evidenția la nivelul Uniunii capacitatea Bucureștiului de a rezolva teme sensibile și prioritare ale agendei europene.

http://bucpress.eu/politica/viitorul-uniunii-europene-discutat-la-9022