Concluziile CAE privind Belarus

Concluziile CAE privind Belarus

Astăzi a avut loc reuniunea miniștrilor afacerilor externe din Statele Membre UE (Consiliul Afaceri Externe / CAE), în cadrul căreia au fost adoptate Concluziile CAE privind Belarus:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/12/belarus-eu-adopts-conclusions/

https://www.consilium.europa.eu/media/46076/council-conclusions-on-belarus.pdf

Principalele noutăți:

CAE amenință cu introducerea lui A. Lukașenko pe lista de sancțiuni a UE, însă astăzi a fost evitată adoptarea acestei decizii. Lista respectivă va fi revizuită în mod constant (pct. 7).

Au fost identificate principalele domenii și măsuri în care vor fi revizuite relațiile UE cu Belarus (pct. 8). Bunăoară, în cadrul Parteneriatului Estic, se va menține cooperarea cu Belarus la un nivel non-politic. Va fi diminuată cooperarea bilaterală cu autoritățile și va fi consolidată cooperarea cu societatea civilă. Vor fi excluse din raporturile de cooperare persoanele responsabile de comiterea unor atrocități și violențe împotriva protestatarilor din Belarus. Va fi recalibrată asistența financiară UE acordată Belarus. Banca Europeană de Investiții își va revizui operațiunile sale bancare din Belarus. Vor fi alocate resurse financiare suplimentare pentru victimele represiunii din Belarus. Va fi suplimentat sprijinul pentru societatea civilă din Belarus.

UE este gata să sprijine o tranziție democratică pașnică în Belarus, utilizând în acest sens o varietate de instrumente dintre cele pe care i le conferă Parteneriatul Estic, inclusiv inițierea negocierilor privind un Acord cadru UE-Belarus și sprijinirea aderării Belarus la Organizația Mondială a Comerțului / OMC.

Se poate aprecia că aceste Concluzii sunt substanțiale și probează un angajament real al UE de a se implica instituțional în realizarea unei tranziții pașnice la Minsk, chiar dacă influența reală a UE în Belarus este modestă, iar această tranziție pare încă extrem de îndepărtată.